RS72_Solution_9853_W-Article_1140x600.jpg

Solida Studier visar tydliga resultat på huden

Det finns många olika typer av kollagen, men det är inte alla som motverkar hudens ålderstecken.

Studierna visar att kollagenet i The Solution bidrar till mindre rynkor, ökad elasticitet i huden och färre celluliter. 

Samtliga studier som gjorts på kollagenet har varit dubbelblinda, slumpmässiga och placebokontrollerade. Det betyder att deltagarna blev tillfälligt placerade i två olika grupper varav den ena blev tilldelade det verksamma ämnet Verisol® och den andra gruppen fick placebo (pulver utan aktiva ämnen). Varken deltagarna eller de som utförde mätningarna fick veta vem som fick vad.

Utöver detta mättes effekten genom speciella mätinstrument för hudanalys som gör det omöjligt att subjektivt påverka avläsningen av resultaten.

Rynkdjupet reducerades med i genomsnitt 20,1%

Studien utfördes på 114 kvinnor i åldern 45–65 år. Deltagarna fick antingen 2,5 gram Verisol® eller placebo en gång dagligen i åtta veckor. Huden blev objektivt mätt på alla testpersoner före de startade behandlingen. 

Efter fyra veckor visade gruppen som hade fått Verisol® en statistiskt signifikant reduktion av djupet på rynkorna runt ögonen, på mer än 7,2 procent i genomsnitt. Efter åtta veckor uppmättes en reduktion på i genomsnitt 20,1 procent. (Maximal reduktion hos en av deltagarna mättes till 49,9 procent).

I en undergrupp togs biopsier både före och efter behandling. Resultaten visade mycket goda resultat på hudens kvalitet, elasticitet och utseende. Lär mer här: Proksch E, Schunck M, Zague V, Segger D, Degwert J, Oesser S. Skin Pharmacol Physiol. 2014;27(3):113-9

Ökad elasticitet i huden

69 friska kvinnor i åldern 35–55 år deltog i studien. Alla fick sin huds elasticitet mätt efter dagligt intag av antingen 2,5 gram Verisol® kollagen eller placebo i åtta veckor. Hudens elasticitet mättes med hjälp av vakuminstrument och studien visade en signifikant förbättring för gruppen som tog Verisol® kollagen, jämfört med placebogruppen.

Proksch E1, Segger D, Degwert J, Schunck M, Zague V, Oesser SSkin Pharmacol Physiol. 2014;27(1):47-55

Även celluliter reducerades

Studien på cellulitpåverkan pågick i över sex månader och gjordes på 105 friska kvinnor i åldern 24-50 år med måttlig grad av celluliter. Sammanfattningsvis reducerades graden av celluliter och hudens textur blev avsevärt förbättrad på låren för gruppen som fick Verisol® kollagen. Dessutom ökade hudens täthet jämfört med kontrollgruppen.

Schunck M, Zague V, Oesser S, Proksch EJ Med Food. 2015 Dec;18(12):1340-8.

The Solution™ Beauty collagen är ett kollagenpulver, med neutral smak och doft som kan tillsättas i valfri mat eller dryck. Regelbundet intag av The Solution bidrar till att öka hudens elasticitet, samt att jämna ut huden i ansiktet och på hela kroppen.