RS2541_OsloSkinlab_1023_2976.tif_W-Article_1140x600.jpg

Hållbarhet

Vårt mål är att uppnå lönsam tillväxt på ett mer hållbart sätt genom att utveckla produkter som är fördelaktiga för människor samtidigt som vi minimerar negativa effekter på klimatet, miljön och samhället. Vi strävar kontinuerligt efter att hitta lösningar som gör oss bättre. 

Som ett internationellt företag är vi engagerade i att ta socialt ansvar och bidra till en mer hållbar utveckling på alla nivåer. Detta kräver att vi tänker innovativt, ändrar vårt arbetssätt och anpassar oss till nya arbetsmetoder och partnerskap. 

Förpackningar 

År 2020 började vi processen att byta våra förpackningar till mer miljövänliga material. 

Vi vill hjälpa våra kunder att sortera sitt avfall enklare:

Vi har övergått till återvinningsbara påsar (monomaterial) för The Glow och The Beauty Pearls. Tidigare var kapslarna i traditionella blisterförpackningar som behövde sorteras som restavfall på grund av att förpackningen var en kombination av plast och aluminium. 

Vi har lanserat en mer miljövänlig refill-lösning för The Solution. Denna erbjuds till alla kunder i samband med deras andra leverans:

  • 56 dagliga doser (jämfört med 28 i vanliga The Solution) 
  • Levereras i en återvinningsbar påse 
  • Leverans sker var åttonde vecka, iställer för var fjärde vecka
  • Det är samma högkvalitativa produkt, men den är något billigare, har en mer miljövänlig förpackning och innebär färre leveranser till kunder. 

Vi märker alla produkter med de nödvändiga miljömärkningarna för att underlätta för våra kunder att sortera förpackningarna korrekt. 

Vi använder endast FSC-certifierad kartong i våra produktlådor. FSC-märkt betyder att allt material som är märkt med FSC kommer från skog som är godkänt av en oberoende tredje part. Tredjeparten bekräftar att förpackningarna som tillverkas administreras enligt FSC:s strikta sociala och miljömässiga standarder. Läs mer här: FSC Labels 

 

Leverantörer och råmaterial 

Eftersom vi hämtar material från olika delar av världen vill vi säkerställa att alla våra leverantörer, oavsett land, följer våra etiska riktlinjer (code of conduct). All produktion måste uppfylla internationellt erkända krav relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. 

 

Välgörenhet 

Vi är en del av en större grupp som tror på att ge tillbaka. Vi är en stolt supporter av den ideella organisationen Zulufadder som fokuserar på utbildning och hållbara projekt för barn och ungdomar i Sydafrika. Organisationen grundades av den norska skådespelerskan Mari Maurstad år 2005, och NutraQ har varit huvudsponsor sedan 2010. Zulufadder har blivit en del av vår företagskultur genom anställdas engagerade insamlingskampanjer, professionellt stöd och andra aktiviteter. 

Dessutom har alla anställda fyra timmar tillgängliga för volontärarbete varje år.