Hållbarhet

Hållbarhet är kärnan i alla våra beslutsantaganden. Från våra värderingar till emballage och allt däremellan.

Vårt mål är att skapa lönsam tillväxt på ett hållbart sätt genom att utveckla produkter som är bra för människor, utan att ha en negativ påverkan på miljön. Vår prioritet kommer alltid vara krav på hållbarhet som vi är skyldiga att följa och vi jobbar kontinuerligt med innovation för att hitta nya lösningar som kan bidra till användning av återanvändbara material i alla led.

Vi är ett internationellt företag och är engagerade i vårt sociala ansvar och har startat vår resa mot en grönare tillväxt. Vårt mål är att göra mer av mindre. Det kräver att vi tänker nytt och förändrar sättet att jobba på, samt att vi anpassar nya arbetsmetoder och nya partnerskap.

Vad gör vi?

Hållbara förpackningar

2020 påbörjade vi processen med att ändra emballaget till mer hållbara material, och vi arbetar kontinuerligt mot vårt mål att göra alla delar av våra förpackningar helt hållbara.

Eftersom vi köper material från olika delar av världen, är vi noga med att se till så att alla våra leverantörer, oavsett land, uppfyller våra krav. All produktion ska utföras i enlighet med internationellt erkända krav kopplat till mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption.

Eco-Lighthouse

Vi är certifierade som ett Eco-lighthouse, det mest använda miljöledelse systemet i Norge. Som ett Eco-lighthouse jobbar vi för att uppfylla krav och genomföra miljöåtgärder för att skapa mer miljövänlig drift och tryggare arbetsmiljöer.

Läs mer om Eco-lighthouse här: https://eco-lighthouse.org/

FSC-märkta förpackningar

Vi bryr oss om skogarna runtom i världen. Därför använder vi endast FSC-märkt kartong i våra produktförpackningar. FSC-märkt betyder att allt material som är märkt med FSC kommer från skog som är godkänt av en oberoende tredje part. Tredjeparten bekräftar att förpackningarna som tillverkas administreras enligt FSC:s strikta sociala och miljömässiga standarder.

Läs mer här https://fsc.org/en/fsc-labels