Köpvillkor

Avtalsvillkor för Oslo Skin Lab v. Nutra Q Sweden AB

Ett medlemskap hos Oslo Skin Lab innebär följande:

  • Medlemmar får 30% rabatt på alla köp.
  • Ett nytt paket med 28 dagdoser skickas var 4e vecka, så länge du själv önskar
  • Du kan när som helst pausa eller stoppa kommande försändelser
  • Ingen bindningstid
  • 14 dagars full ångerrätt

Mer, ingående information om köpvillkoren hittar du längre ned på sidan.

Senast uppdaterad 5 mars 2021
Avtalsvillkoren är uppdaterade och gäller samtliga redan ingångna, samt nya avtal.

Generellt
Dessa villkor gäller för avtal om leverans av produkter och tjänster, också omnämnt som varor eller varan, till slutkund i Sverige.

Parter
Säljaren är:
Norvital AS
Postboks 234 Manglerud
0612 Oslo
Telefon 0770-456 136
E-post: kundservice@osloskinlab.se
Organisationsnummer: 988 393 517 
Säljaren kommer härmed att benämnas som ”Norvital”, ”vi” eller ”oss”.
Köparen är: den person som uppges som köpare i beställningen, oavsett säljkanal, och kommer härmed att benämnas som ”du”, ”dig”, ”din”, ”ditt”, eller ”kunden”. Personen måste ha fyllt 18 år för att bli kund hos Norvital.

Medlemskap
Efter att ha tecknat medlemskap i Oslo Skin Lab får man motta fasta leveranser i ett givet intervall, normalt kommer den första leveransen efter 14 dagar och därefter i valt intervall, vanligtvis varje månad, utan köpförpliktelse eller bindningstid. Du kan när som helst pausa, ändra eller säga upp prenumerationen med omedelbar verkan från nästa försändelse. Du kan också själv välja att ändra försändelserna, läs mer om detta i punkten nedan.
Medlemskap kan nekas vid saklig grund, som svindleriförsök, bristande kredittrovärdighet eller liknande.
Förändring av produkter, leveranssätt och leveransfrekvens kan förekomma. Meddelande om ändringar skickas i god till innan förändringarna träder i kraft. Mindre ändringar, exempelvis annat emballage, kommer inte att meddelas utöver information på våra hemsidor.

Extra köptrygghet
Du kan när som helst ta kontakt med kundservice för att pausa, ändra eller säga upp ditt medlemskap.

Leverans
Vi sänder våra leveranser per post. Din beställning kommer hem i brevlådan cirka två veckor efter att vi har mottagit din beställning. Därefter mottar du nya försändelser i enlighet med avtalad leveransfrekvens. Vi skickar en skriftlig faktura som fungerar som orderbekräftelse och som bifogas i alla försändelser. Vid särskilda erbjudanden, större eller flera beställningar, kan det förekomma att beställningen måste hämtas på postkontoret på grund av storlek och vikt.

Betalning
Alla priser är inkl. moms och priserna gäller till dess att de ändras. Information om prisändringar meddelas i god tid innan ändringarna träder i kraft. Det innebär att du blir meddelad minst två månader före prisförändringarna träder i kraft. Introduktionserbjudandena kan inte missbrukas genom frekventa och repeterade beställningar/uppsägelser då de primärt riktar sig mot nya kunder.

Fakturabetalning - Vid val av fakturabetalning betalar du när du fått hem ditt paket. Faktura medföljer i leveransen och förfallodatum är angivet på fakturans första sida. Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift. Vid utebliven betalning av påminnelseavgift går ärendet vidare till inkasso, där extra avgifter samt dröjsmålsränta kan tillkomma.

Kortbetalning - Du kan nu välja att betala med Visa och Mastercard i kassan. När du bekräftar beställningen vidarebefordras du till Nets för betalning. Detta är en säker betalningslösning där din kortinformation enbart behandlas av Nets och delas inte med Oslo Skin Lab. Om korttransaktionen godkänns reserveras beloppet på ditt kort. Kortet debiteras inte förrän beställningen skickas från vårt lager. Vid betalning av Visa eller Mastercard på medlemsköp kommer kortet belastas med månadsbeloppet 398 kr var fjärde vecka i samband med att beställningen skickas från vårt lager. Läs mer om Nets villkor: https://cdn.dibspayment.com/terms/easy/terms_of_use.pdf

Porto- och expeditionskostnader 
Porto- och expeditionskostnader kan tillkomma på varje försändelse, i enlighet med gällande föreskrifter, om inget annat anges. 

Vid medlemskap är porto- och expeditionskostnaderna gratis. 

Ångerrätt
Du är skyddad av lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att meddela kundservice detta inom 14 dagar från den dag du mottar varan. Kundservice nås på nedan angivet telefonnummer, e-postadress och kontaktformulär. Ett standardformulär för att utöva din ångerrätt finns även på Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, vilket kan skrivas ut och skickas per post till kundtjänst.

Om du utövar din ångerrätt ska du senast inom 14 dagar skicka tillbaka obruten och felfri produkt till oss på adressen angiven på fakturan. Återbetalning av det belopp som du har betalat kommer att ske inom 14 dagar från den dag kundservice tog emot ditt meddelande om att avtalet frånträtts. Återbetalning kommer att ske till ditt bankkonto.

Utebliven betalning godtas inte som uppsägning.

Retur/Delretur
Du har rätt att returnera oöppnade produkter inom 14 dagar efter du mottagit dem. Ta gärna kontakt med kundservice innan du returnerar dem. Returadressen står på fakturan. När vi får tillbaka varan och konstaterat att den inte är skadad, återinsättas det belopp du har betalat samt porto på ditt bankkonto. Om du har beställt flera varor än den du har returnerat betalar vi dock inte tillbaka porto (detta beror på att kostnaderna är samma oavsett hur många varor man har beställt).

Det är inte tillåtet att returnera varorna genom rekommenderat brev.

Här kan du ladda ner ångerblankett vid ångrat köp.

Reklamation
Norvital följer gällande bestämmelser i konsumentköplagen (1990:932). Det innebär att du har rätt att reklamera en vara under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället och du meddelar oss detta inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet. Meddelande om reklamation ska skickas till kundservice via e-post eller kontaktformulär som anges nedan. Rätten till reklamation upphör enligt lag tre år efter att kunden har tagit emot varan eller då utgångsdatum har passerats. Om det blir en tvist som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Klagomål
Om du vill göra ett klagomål gällande ditt köp ska du kontakta kundservice. Om vi inte tillsammans kan hitta en lösning kan du ta hjälp av konsumentverket och deras oberoende vägledning.

Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm www.arn.se

Personuppgiftspolicy
Vi behandlar alla kunders personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

Återbetalning
Om du häver köpet, har du rätt att återfå erlagd betalning inom 14 dagar från den dag vi mottog meddelandet. Om vi företar en omleverans eller avhjälpande av felet vid reklamation ska eventuella fraktkostnader återbetalas inom 14 dagar från den dag vi mottog den reklamerade varan.

Marknadsföring
Kunden godkänner att Norvital kan använda olika former av kommunikation till dig, bl.a. brev, telefon, e-post och SMS för att informera om eller marknadsföra våra produkterbjudanden. Om du inte önskar att få erbjudanden från Norvital under prenumerationstiden eller efter det att prenumerationen har upphört, kan du tacka nej till detta genom att kontakta Kundservice.

Villkorsändringar
Norvital har rätt att ensidigt ändra prenumerationsvillkoren. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 14 dagar efter det att ändrade prenumerationsvillkor har meddelats dig via sms, e-post, brev eller telefon utifrån de uppgifter som du lämnat vid tecknandet av prenumerationen. Om Norvital skulle göra väsentliga förändringar i villkoren har du som kund rätt att avbryta din prenumeration i förtid.

Övrigt
Norvital förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan part.

Uppsägning och tvist
Om tvist föreligger mellan Norvital AS och kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall ska tvisten avgöras av allmän behörig domstol i Sverige.

Kundservice
Du når kundservice på telefon 0770-456 136, måndag - fredag klockan 08.30–16.30. Du kan också a skicka ett e-postmeddelande till kundservice@osloskinlab.se.
Kundservice har stor erfarenhet av våra produkter och kan därför lätt svara på frågor om dem och hur de fungerar för just dig och din situation. Kundservice kan också hjälpa dig att skräddarsy en prenumeration som passar för dig.