Kollagenpeptider som huden älskar

Det finns flera olika typer av kollagen, men det är inte alla som har samma effekt på huden som The Solution™

The Solution™ Beauty collagen innehåller hydrolyserat kollagen typ I från Verisol®. Kollagenet har brutits ner i peptider (korta kedjor av aminosyror) med längder som huden klarar att tillgodogöra sig. Det finns stora variationer i hur kollagen processas och nedbrytningen har betydelse för effekten på huden. Kollagenet från Verisol® har i studier visat sig ha extra bra effekt på hudens utseende och resultatet från studierna visar att fina linjer, rynkdjupet och celluliter reduceras, samt att huden får ny spänst.

Kollagenpeptider - små skönhetsexperter

Den unika och kontrollerade processen där specifika enzymer bryter ner kollagenet till kollagenpeptider är viktig för den rynkreducerade effekt som produkten ger. Kollagenpeptiderna i Versiol® har i flera vetenskapliga studier visat sig ha mycket positiv effekt på hudens utseende. 

Väldokumenterade studier

Studierna vi hänvisar till har gjorts på det namngivna kollagenet Verisol®, som används i The Solution, med dagliga doser på 2,5 gram. Mängden kollagen i våra dagsdoser (á 2,5 gram) är samma mängd som testpersonerna fick under pågående studier.

Observera att det finns olika kollagenprodukter på marknaden och att det inte är alla som kan visa samma goda resultat på hudens kvalitet, elasticitet och utseende som kollagenet i The Solution™ Beauty collagen.

Studiernas resultat

Kollagenet i The Solution har testats genom forskning. Flera slumpmässiga, dubbelblinda och placebokontrollerade studier visar följande positiva resultat:

  • Genomsnittlig reducering av rynkdjupet runt ögonen på 20,1 procent efter åtta veckors dagligt intag.
  • Rynkdjupet runt ögonen var fortfarande reducerat med 11,5 procent fyra veckor efter sista intaget.
  • Kollagenet verkar också mot celluliter.
  • Ökad elasticitet i huden efter fyra veckor.

Här kan du läsa mer ingående om de vetenskapliga studierna:

Proksch E, Schunck M, Zague V, Segger D, Degwert J, Oesser S. Skin Pharmacol Physiol. 2014;27(3):113-9

Proksch E1, Segger D, Degwert J, Schunck M, Zague V, Oesser SSkin Pharmacol Physiol. 2014;27(1):47-55

Schunck M, Zague V, Oesser S, Proksch EJ Med Food. 2015 Dec;18(12):1340-8.