OsloSkinlab_0619_9848_1920x1080.jpg

Studier visar tydliga resultat

Kollagenet i The Solution har varit föremål för flera studier - med uppseendeväckande resultat.

Studierna visar att kollagenet i The Solution bidrar till mindre rynkor, ökad elasticitet i huden och färre celluliter. 

Samtliga studier är dubbelblinda, slumpmässiga och placebokontrollerade. Det betyder att deltagarna blev tillfälligt placerade i två grupper varav den ena blev tilldelade det verksamma ämnet, medan den andra gruppen fick placebo (pulver utan aktiva ämnen). Varken deltagarna eller de som utförde mätningarna fick veta vem som fick vad.

Utöver detta mättes effekten genom instrument som gör det omöjligt att subjektivt påverka avläsningen av resultaten.

Rynkdjupet reducerades med i snitt 20,1 procent

Studien utfördes på 114 kvinnor i åldern 45–65 år. Deltagarna fick antingen 2,5 gram Verisol® eller placebo en gång dagligen i åtta veckor. Huden blev objektivt mätt på alla före de startade behandlingen.

Efter fyra veckor visade gruppen som hade fått Verisol® en statistiskt signifikant reduktion av djupet på rynkorna runt ögonen, på mer än 7,2 procent i genomsnitt. Efter åtta veckor uppmättes en reduktion på i genomsnitt 20,1 procent. (Maximal reduktion hos en av deltagarna mättes till 49,9 procent).


I en undergrupp togs biopsier både före och efter behandling. Resultaten visade mycket goda resultat på hudens kvalitet, elasticitet och utseende.

Proksch E, Schunck M, Zague V, Segger D, Degwert J, Oesser S. Skin Pharmacol Physiol. 2014;27(3):113-9

Ökad elasticitet i huden

69 friska kvinnor i åldern 35–55 år deltog i studien. Alla fick sin huds elasticitet mätt efter dagligt intag av antingen 2,5 gram Verisol® kollagen eller placebo i åtta veckor. Hudens elasticitet mättes med hjälp av vakuuminstrument och studien visade en signifikant förbättring för gruppen som tog Verisol® kollagen, jämfört med placebogruppen.

Proksch E1Segger DDegwert JSchunck MZague VOesser SSkin Pharmacol Physiol. 2014;27(1):47-55

Även celluliter reducerades

Studien pågick i över sex månader och gjordes på 105 friska kvinnor i åldern 24-50 år med måttlig grad av celluliter. Sammanfattningsvis reducerades graden av celluliter och hudens textur blev avsevärt förbättrad på låren för gruppen som fick Verisol® kollagen. Dessutom ökade hudens täthet jämfört med kontrollgruppen.

Schunck M, Zague VOesser SProksch EJ Med Food. 2015 Dec;18(12):1340-8.

The Solution™ Anti-wrinkle collagen är ett pulver, helt utan smak, som kan tillsättas i valfri mat eller dryck. Dagligt intag bidrar till att öka hudens elasticitet, samt att jämna ut huden i ansiktet och på kroppen.