Personuppgifter och cookies

Norvital behandlar alla personuppgifter vi får från dig som kund i enlighet med Personuppgiftslagen PUL (1998:204). Genom att köpa en tjänst/produkt eller registrera dina uppgifter hos oss samtycker du till att vi får behandla uppgifterna för angivna ändamål..

Med personuppgifter avses all information om en person som lagrats i någon form. Detta innefattar t.ex. ditt namn, email- och postadress, telefonnummer samt övrig information som du lämnar om dig i samband med att du tecknar en prenumeration.

De uppgifter du lämnar till Norvital AS används för administration och Norvital AS kan komma att uppdatera personuppgifterna för att kunna upprätthålla en hög service till våra kunder. Uppgifterna används för att kunna leverera de varor du har beställt, förse dig med efterfrågade produkter samt skicka ut erbjudanden. Informationen används även för statistik och förbättring av webbplatsens innehåll och för uppdatering av våra databaser.

Norvital AS ingår i en koncern där Sana Pharma AS är moderbolag. Norvital förbehåller sig rätten att fritt behandla samt överlåta uppgifterna inom koncernen. Uppgifterna kan komma att delas med våra samarbetspartners och andra medverkande som arbetar på uppdrag av Norvital AS, t.ex. underleverantörer i syfte att fullgöra avtal mellan användare och Norvital AB. Utöver detta kan uppgifterna delas inom koncernen och med samarbetspartners, för olika former av kommunikation till dig, bla. brev, telefon, e-post, telefon och SMS för att informera om eller marknadsföra våra och andras produkterbjudanden.

Vidare kan vi komma att lämna uppgifterna till tredje part i syfte att uppfylla en rättslig skyldighet eller om så krävs enligt lag eller domstolsbeslut.

Du har rätt att begära information om de uppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att information rättas eller tas bort. Du har även rätt att en gång per år kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har registrerat om dig. Personuppgiftsansvarig är Norvital AS, Norra Drottninggatan 5, 451 31 Uddevalla org. nr. 556750-1928.

Om du vill uppdatera eller korrigera lämnade uppgifter eller har frågor eller synpunkter som rör våra tjänster, den information vi samlar in eller dina rättigheter är du välkommen att kontakta Kundservice via e-post: kundservice@norvital.se, eller telefon måndag – fredag: 077-550 00 50

Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som läggs till din webbläsares internminne när du besöker en hemsida. Denna textfilen ger information och statistik som förbättrar upplevelsen för besökaren. Den innehåller inte personuppgifter. Här hittar du information för hur vi använder cookies på Norvital.se.

Vad används en cookie till?
Informationen våra cookies samlar in används till analys. Data som salas in kan vara IP-adresser, typ av webbläsare, bredbandsleverantör, operativsystem, datum och tid för besök, samt navigationsdata och hur besökare använder sig av hemsidan. Det är exempelvis bra för oss att veta vilka sidor som blir lästa flest gånger och vilka produkter våra besökare är intresserade av. Cookies gör att vi kan anpassa innehållet på sidan för dig och dina preferenser. Informationen används bara internt. Vi lagrar aldrig information som kan identifiera dig personligen.

Kan jag blockera cookies?
Cookies är en standard teknologi som de flesta hemsidor använder. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men du kan själv välja att ändra inställningarna om du inte vill acceptera cookies. Du kan läsa mer om hur du blockera cookies här:
• Cookie settings in Internet Explorer
• Cookie settings in Firefox
• Cookie settings in Chrome

Vi vill dock göra dig uppmärksam på att många sidor på internet inte kommer fungera optimalt om du väljer att blockera cookies.

När du använder dig av Norvital.se så samtycker du till att vi lägger cookies i din webbläsare.