Personvern_icon_1140x600.jpg

Personuppgifter - lotteri

1. Om denna personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy innehåller information som du har rätt till då Oslo Skin Lab v. NutraQ AS (hädanefter "Oslo Skin Lab", "vi" eller "oss") behandlar dina personuppgifter i samband med vårt lotteri ("Lotteriet"). Vi är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, inklusive, i tillämpliga fall, den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR"). Vår kontaktinformation finns längst ner i denna skrivelse. Vi samlar in personlig information från dig som en del av ditt deltagande i lotteriet för de syften som beskrivs i detta uttalande.

2. Vilka kategorier av personuppgifter samlar vi in?

När du deltar i lotteriet behandlar vi följande uppgifter om dig:

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Adress

3. För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter och vad har vi för rättslig grund?

Nedan följer en översikt av våra ändamål samt rättslig grund.

Ändamål Rättslig grund för behandling
För att administrera Lotteriet och följa allmänna journalföringsskyldigheter. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla villkoren för Lotteriet och för att uppfylla allmänna journalföringsskyldigheter.
För att kommunicera resultat med dig där det är tillämpligt. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla villkoren för Lotteriet.
För att leverera eventuellt pris till dig där det är tillämpligt. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla villkoren för Lotteriet.

4. Lagringsperiod

Vi behåller inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de syften som beskrivs i denna policy, såvida vi inte är skyldiga enligt lag att göra det i enlighet med tillämpliga juridiska skyldigheter för datalagring.

5. Säkerhet

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss. Vi har åtagit oss att skydda den information vi samlar in. Vi upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder utformade för att skydda den personliga information du tillhandahåller, eller som vi samlar in, mot oavsiktlig, olaglig eller otillåten förstörelse, förlust, ändring, åtkomst, avslöjande eller användning. Dessa säkerhetsåtgärder är avsedda att skydda sekretessen, integriteten och tillgängligheten för den information du lämnar till oss.

6. Hur kan du utöva dina rättigheter?

Som registrerad har du vissa juridiska rättigheter i förhållande till de personuppgifter vi samlar in om dig. Dessa rättigheter ger dig kontroll över hur din data används och hanteras. I enlighet med gällande lagar:

  • Har du rätt att begära tillgång till/få en kopia av dina personuppgifter.
  • Kan du be oss att korrigera eller komplettera dina personuppgifter om du anser att de personuppgifter vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga.
  • Har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter och du kan be oss att begränsa vår användning av dina uppgifter och radera dem.
  • Kan du när som helst invända mot användningen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.
  • Kan du, om det är aktuellt, återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.
  • Har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten.

7. Kontakt

Norvital AB

Besöksadress: Nohabgatan 14, 461 53 Trollhättan

Postadress: NutraQ Sweden AB, Box 4018, 461 04 Trollhättan
E-post: kundservice@osloskinlab.se

Telefon kundservice: 0770-456 136

Organisationsnummer: 556813-1634

 

Denna policy blev senast uppdaterad 16 maj 2022.